210 82 13 883 – 210 88 11 640

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό

Παρέχουμε 24ωρη ιατρική κάλυψη από ιατρό και εφημερεύοντες ιατρούς τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Η ιατρική επίσκεψη γίνεται από το ιατρικό προσωπικό καθημερινά με πλήρη κλινική εξέταση των φιλοξενουμένων.

Κατά την εισαγωγή λαμβάνεται από το ιατρικό προσωπικό το πλήρες ιατρικό ιστορικό (μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, εξιτήρια κλπ.) και την αγωγή που έχουν δώσει οι θεράποντες ιατροί. Ακολουθεί πλήρης κλινική εξέταση, καρδιογράφημα και εργαστηριακός έλεγχος, εφόσον δεν υπάρχει πρόσφατος ή απαιτείται.

Καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση στον χώρο της μονάδος φροντίδας, πάντα με κριτήριο την ασφάλεια του ασθενούς (πχ. τοποθέτηση φλεβικών γραμμών, χορήγηση αντιβιοτικών κτλ). Στις περιπτώσεις που απαιτείται ειδικευμένη φροντίδα καλείται είτε εξωτερικός γιατρός της απαιτούμενης ειδικότητος, είτε ο ασθενής παραπέμπεται στο εφημερεύον νοσοκομείο. Στην συνέχεια ο ένοικος επιστρέφει κανονικά στη μονάδα φροντίδας.

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Άγιος Γεώργιος” διαθέτει, επίσης, ειδικευμένο χειρουργό σε καθημερινή βάση για την αρχική αντιμετώπιση και την διαχείριση των χειρουργικών περιστατικών (φροντίδα κατακλίσεων κλπ.)

Μεριμνούμε για την πρόληψη και την διατήρηση της σωστής υγείας των ενοίκων μας, με τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους και ετήσιους εμβολιασμούς.

Η μονάδα διαθέτει συσκευές χορήγησης οξυγόνου και συσκευές αναρρόφησης.

Αναλαμβάνουμε την συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών των φιλοξενουμένων, όπως και το απαραίτητο υγειονομικό και ιατρικό υλικό που απαιτείται για την φροντίδα τους. Διαθέτουμε φαρμακείο με φάρμακα τελευταίας γενιάς όλων των κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και των χορηγουμένων από του στόματος αντιβιοτικών σκευασμάτων για την ταχεία αντιμετώπιση προβλημάτων των ενοίκων.

Επιπροσθέτως, διαθέτουμε διαβητολόγο για τη ρύθμιση και παρακολούθηση διαβητικών ασθενών σε καθημερινή βάση. Η μονάδα παρέχει επίσης ειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς με διαβητικό πόδι.

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Το νοσηλευτικό προσωπικό μας περιλαμβάνει:

Z

Προϊσταμένη νοσηλείας πολυετούς εμπειρίας

Z

Νοσηλεύτριες και βοηθούς θαλάμου έμπειρες και κατάλληλα εκπαιδευμένες επί 24ωρης βάσης.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική υγιεινή, στην προσεκτική σίτιση των ασθενών και στη λήψη επαρκούς διατροφής και υγρών.

Νοσηλευτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Διαθέτουμε ειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού που φροντίζει για την καθαριότητα των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων σε συνεχή βάση.
Αναλαμβάνουμε πλήρως των καθαρισμό των ενδυμάτων των ασθενών.

Παρέχουμε εναλλακτικές γευμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.

Η μονάδα διαθέτει χώρους συγκέντρωσης των ασθενών (αίθουσα αναψυχής, τραπεζαρία) όπου οι ασθενείς μπορεί να λάβουν το πρωινό ή τα γεύματα τους εφόσον το επιθυμούν.

Η μονάδα μας εντοπίζεται σε περιοχή μειωμένης κίνησης και οι φιλοξενούμενοι μας απολαμβάνουν ένα καθαρό και ήρεμο περιβάλλον.

Φυσιοθεραπεία

Διαθέτουμε φυσιοθεραπευτή σε καθημερινή βάση και οι ασθενείς κινητοποιούνται εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση τους καθημερινά.

Αναλαμβάνεται, επίσης, η κινητική αποκατάσταση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, αλλά και μετεγχειρητικών και ορθοπεδικών ασθενών.

Φυσιοθεραπεία