210 82 13 883 – 210 88 11 640

Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δείτε παρακάτω τους χώρους στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άγιος Γεώργιος στη Νέα Κυψέλη.

Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άγιος Γεώργιος – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων