210 82 13 883 – 210 88 11 640

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαιτολόγιο & Διατροφή

Εκλεκτό διαιτολόγιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού-παθολόγου και ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πάθησης και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου.
Παρέχουμε εναλλακτικές γευμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.
Η μονάδα διαθέτει χώρους συγκέντρωσης των ασθενών (αίθουσα αναψυχής, τραπεζαρία) όπου οι ασθενείς μπορούν να λάβουν το πρωινό ή τα γεύματά τους εφόσον το επιθυμούν.
Διαιτολόγιο & Διατροφή
Διαιτολόγιο & Διατροφή
Διαιτολόγιο & Διατροφή