Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 17, ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΗ, ΤΚ 113 63, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 82 13 883 – 210 88 11 640
FAX: 210 88 11 640

επικοινωνία Άγιος Γεώργιος