Διατροφή

  • Εκλεκτό διαιτολόγιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού-παθολόγου και ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πάθησης και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου.
  • Παρέχουμε εναλλακτικές γευμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ασθενούς.
  • Η μονάδα διαθέτει χώρους συγκέντρωσης των ασθενών (αίθουσα αναψυχής, τραπεζαρία) όπου οι ασθενείς μπορούν να λάβουν το πρωινό ή τα γεύματά τους εφόσον το επιθυμούν.

Διατροφή

Διατροφή

Διατροφή